شاهد از غیب رسید

                      بنام او یکتای دانا 

دیشب یعنی هفتم بهمن اخبار 30 /20 را از شبکه دو سیما نگاه میکردم که گزارشی از تاکستان و مشکلات حاشیه نشینی و مردم حاشیه نشین در تاکستان را پخش میکرد و با شهردار تاکستان و مردم انجا مصاحبه کرده بودند.

من حدود 5 سالی بود که به تاکستان عبورم نیفتاده بود اما در گزارش شب گذشته تاکستان را به همان شکل ،بلکه بدتر از 5 سال گذشته دیدم و واقعا متاسف شدم .

امیدوارم شهر باغهای زیبای انگور کشور را همیشه سر سبز و زیبا ببینیم. 

اباد باش ای ایران .......................................................  

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
یک تاکستانی

تا وقتی که افراد بی لیاقت حکم شهردارو نماینده و... را می گیرند چطور می توان انتظار داشت که وضع شهر بهتر شود.