شب تنهایی علی

علی امشب تنها میگردد تنهای تنها

علی امشب بزرگترین حامی و پشتیبانش را از دست میدهد

علی بی یار و غمخوار میگردد امشب

علی در کوچه های مدینه

بسان مرغکی بی بال و بی پر

سرگردان میگردد امشب .

علی از دوری زهرا

پریشان است امشب .

/ 0 نظر / 16 بازدید