# روز

عاشورا در زنجان

هوالجمیل      عاشورا در زنجان حال و هوایی دیگر دارد. بعدازظهر روز هشتم محرم جنب و      جوش عظیمی در شهر به چشم میخورد.همه مردم از زن و مرد و  از پیر و جوان  خودشان را مهیا میکنند برای شرکت در دسته حسینیه اعظم ودرحسینیه و خیابانهای اطراف غوغایی برپاست. عده ای اسپند دود میکنند و دود ان فضا را پر میکند و عده ای را می بینی که در حال درست کردن شربت زعفران و یا شیرکاکایو داغ برای پذیرایی از عزاداران حسینی هستند.بازار نذورات گرم است.از همه جای ایران و حتی از خارج از کشور نذر  حسینیه اعظم میکنند و اکثرا نیز جواب میگیرند.و در موقع حرکت دسته مردم نذرشان را ادا می کنند.درمسیر حرکت دسته قربانی قابل شمارش نیست و با وانت بار قربانیها راجمع میکنندوبه حسینیه منتقل ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 42 بازدید